Drankenhandel Van Buuren.nl

wil zich zoveel als (technisch) mogelijk is conformeren aan de voorwaarden die worden gesteld door de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Dit betekent dat wij:

- duidelijk willen zijn over het bedrijf waar u zaken mee doet;

- eventuele klachten serieus benaderen en, indien noodzakelijk, deze door een derde, onafhankelijke partij zullen laten behandelen;

- u informeren over de voorwaarden waaraan wij ons willen conformeren, te weten de voorwaarden die opgesteld zijn door de Consumentenbond, en over onze service na aankoop;

- uw persoongegevens in een veilige webomgeving worden opgeslagen en verwerkt volgens de Wet Bescherming Persoongegevens. U zult bijvoorbeeld alleen emails van ontvangen als u nadrukkelijk heeft aangegeven dat u dat wilt.

- Het Thuiswinkel Waarborg, en dus ook Drankenhandel Van Buuren.nl, geeft bij de aanschaf van producten en diensten recht op een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen. Dit geldt echter niet voor reizen, food, maatwerk, gepersonaliseerde en hygiŽnische producten, kranten, tijdschriften en voor verzegelde audio- en videodragers, software en diensten waarvan de levering met instemming van de consument reeds is aangevangen. Gedurende de bedenktijd dient u zorgvuldig met producten om te gaan. Het retourneren van producten dient onbeschadigd en in originele verpakking plaats te vinden en u dient terugzendinstructies na te leven.

- Betalingsopdrachten worden in een beveiligde omgeving verwerkt. Daar waar technisch mogelijk zullen wij meer en nieuwe methodes implementeren. Het veiligst blijft natuurlijk uw eigen betaalopdracht na ontvangst van onze faktuur.

Per saldo is het ons doel, onze intentie, om een betrouwbare webshop te hebben, waar u graag en met vertrouwen wilt winkelen. Want zonder uw vertrouwen zal deze webshop nooit slagen...