Drankenhandel Van Buuren.nl

respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Om dat te garanderen hebben wij een privacy verklaring opgesteld.

De volledige tekst hiervan kunt via de informatie box in onze webshop vinden.

Het uitgangspunt hiervan is dat Drankenhandel Van Buuren.nl, onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.